VELKOMMEN TIL EDMK

STU - MED MULIGHED FOR MERE!

Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni (EDMK), tilbyder:

 • STU-forløb
 • Erhvervsuddannelser med socialpædagogisk og psykologisk støtte (Ny-mesterlære)
 • Uddannelsesforberedelse i individuelle forløb
 • Kompetenceafklaring

Alle forløb/uddannelser etc. foregår efter princippet om ikke-boglig mesterlære.
EDMK har siden 2003 uddannet unge med specielle behov for støtte til læring og individuel tilrettelæggelse af uddannelsesforløb. EDMK arbejder sammen med tekniske skoler, VUC og AMU centre.                     

Eleverne på EDMK er mellem 16 år og 25 år. Eleverne kan have personlige vanskeligheder, sammensatte indlæringsvanskeligheder, koncentrationsproblemer, samt sociale og følelsesmæssige problemer.

Uddannelserne sigter mod job eller videre uddannelse indenfor musik, kultur og medieproduktion, køkken og kantineproduktion, pædagogik, samt ejendomsteknik.

Alle elever får mulighed for at skifte uddannelseslinje indenfor det første uddannelsesår, hvis eleven ønsker dette.

OBS! Som noget ganske særligt er der på EDMK mulighed for at udbygge uddannelserne i samarbejde med anerkendte tekniske skoler. Hvis kommunerne godkender dette, vil uddannelserne bl.a. kunne foregå efter lov om ny-mesterlære.

EDMK TILBYDER 3 ÅRIGE STU FORLØB OG UDDANNELSER INDENFOR:

 • Lydteknik, STU-uddannelse med fokus på evt. senere Lydteknikassistent uddannelse
 • Almen køkkenuddannelse, STU-uddannelse med fokus på evt. senere Gastronomassistent uddannelse
 • Film, Foto og Animation, STU-uddannelse med fokus på evt. senere Film- og Tv-assistent uddannelse
 • Ejendomsteknik, STU-uddannelse med fokus på evt. senere ejendomsmedhjælper uddannelse
 • Musik og Musikdramatik, STU-uddannelse med fokus på evt. senere Musik og teateruddannelse
 • Musisk pædagogmedhjælper, STU-uddannelse med fokus på evt. senere pædagogisk uddannelse
 • Formidling, kommunikation og IT, STU-uddannelse med fokus på kompetenceudvikling af sproget dansk og udgivelse af netavis
 • Træ og værkstedfag, STU-uddannelse med fokus på evt. senere deltagelse på træfagenes byggeuddannelse
 • Erhvervsrettet 9 og 10 skoleår, primært for unge, der ønsker en ikke-boglig tilgang til erhvervsuddannelse

Eleverne optages på EDMK efter en 14-dages optagelsesprøve. Denne prøveperiode er gratis for kommunerne, og formålet er, at kommende elever kan møde hverdagen på EDMK, og EDMK kan få et indtryk af elevens motivation. 

EDMK har elever, der optages på STU-forløb og elever, der uddannes under lov om revalidering.

OM UDDANNELSERNE PÅ EDMK

VI LÆRER DIG AT KUNNE - AT VILLE, SØRGER DU SELV FOR!

Undervisningen på EDMK foregår som ikke-boglig mesterlære i praksisfællesskaber med bl.a. sidemandsoplæring.

EDMK stiller krav til den enkelte elev. Eleven skal være interesseret i at udvikle og uddanne sig indenfor et af EDMKs erhvervsrettede uddannelsestilbud. Eleven skal være mødestabil og arbejdsvillig, ligesom eleven skal være en god kammerat og et loyalt teammedlem. Disse krav har gennem årerne medført, at uddannelsesmiljøet på EDMK er præget af ro, omsorg, faglighed, godt humør og gode viljer.

Alle STU uddannelserne er planlagt efter at give eleverne en personlig kompetenceuddannelse samt evt. uddannelse på de tekniske skolers grunduddannelsesniveau.                                                                                                                                                

Alle STU-forløb indeholder kurser i bo-træning, privatøkonomi, madlavning, psykologi, fitness og motion, kulturfag og musik, samt eksterne erhvervspraktikker.

Alle STU-forløb tilbyder mulighed for eksamensrettet enkeltfagsundervisning i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og psykologi i samarbejde med VUC.

På alle uddannelseslinjer er træning i selvstændig livsførelse, bo-træning, kurser om privatøkonomi etc. et tilbud til eleverne.

På alle uddannelseslinjer er musik en mulighed, ligesom skolens teater-, danse- og musikprojekter er et tilbud til eleverne.

EDMK råder over studier, koncertsale, øvelokaler, værksteder, køkkener og klasselokaler med alt det udstyr, der gør uddannelserne og hverdagen til en oplevelse.

EDMK kan garantere relevante praktikpladser for de elever, der ønsker og magter at gennemføre eksterne praktikker.

EDMKs personale er teknikere, musikere, håndværkere, kokke, kunstnere, journalister, filmfolk, fotografer samt pædagoger, lærere og psykolog.

EDMKs elever kommer i arbejde, uddannelse, særlige jobs og i positiv personlig udvikling.

EDMK har skole i Hillerød og eksterne praktiksteder i hele Hovedstadsregionen.

Vi glæder os til at møde dig.

Ole Hummelgaard
Uddannelseschef

Anne Sølling
Souschef/ Aut.psykolog

 

LYDTEKNIKLINJEN PÅ EDMK

LYDTEKNIK, STU-UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EVT. SENERE LYDTEKNIKASSISTENT UDDANNELSE.

 • Lyd-1.png
 • Lyd-2.png
 • Lyd-3.png

Den 3-årige STU-uddannelse indenfor lydteknik, med fokus på Lydteknikassistent uddannelsen. Uddannelsen foregår efter principperne for den ikke-boglige mesterlære. Uddannelsen er tilrettelagt i EDMKs daglige produktionsrutiner og tager derfor udgangspunkt i praktiske opgaver med lyd-, lys- og sceneteknik som indhold. Elevernes daglige opgaver er f.eks. studieindspilninger, koncertafviklinger, teater- og danseforestillinger, festivals og meget andet indenfor faget.
EDMK samarbejder med en lang række danske orkestre, musikere, stand-ups, skuespillere, dansere, teatre, tv og radio, koncertsteder og andre professionelle indenfor faget.

Eleverne skal være indstillet på at arbejde på eksterne opgaver med koncertafvikling, festivals etc., som en del af uddannelsen.
Uddannelsen er tilrettelagt således, at eleven gennem 3 år gennemgår et fagligt pensum, der berettiger til en erhvervsfaglig eksamen som Lydteknikassistent. EDMK udsteder godkendt eksamensbevis. EDMKs Lydteknikassistentelever kommer i job eller videreuddannelse.

Du vil møde udøvende professionelle lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring.

VI STILLER KRAV TIL DIG:

 • Du skal være indstillet på at forberede dig, øve og arbejde på at opnå det bedst mulige resultat.
 • Du skal møde hver dag, og du skal være indstillet på at samarbejde med dine medstuderende og lærerne.
 • Du skal ville medvirke til eksterne arrangementer f.eks. festivals, koncerter og musikteater.
 • Du behøver ikke at være øvet i lydteknik, men du skal være motiveret og indstillet på at knokle for det.

Vi lærer dig at kunne - at ville sørger du selv for.

FAGET INDEHOLDER:

 • Dagligt arbejde med produktionsrutiner indenfor studielyd og PA. lyd. (Disse produktionsrutiner kan være studieindspilninger, koncertafvikling, lydsætning til film etc.
 • Dagligt arbejde med interne og eksterne kunder
 • Produktionsteknik indenfor lyd, lys og sceneteknik
 • Mixning
 • Kabling
 • Softwareprogrammer
 • Elsikkerhed
 • Reparationslære og meget andet

KØKKENLINJEN PÅ EDMK

ALMEN KØKKENUDDANNELSE, STU-UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EVT. SENERE GASTRONOMASSISTENT UDDANNELSE.

 • Mad-1.png
 • Mad-2.png
 • Mad-3.png

Den almene køkkenuddannelse er en STU-uddannelse med mulighed for mere. På EDMKs køkkenuddannelse går der max. 6 elever i et moderne køkken- produktionsmiljø. STU-uddannelsen er opbygget omkring principperne for den ikke-boglige mesterlære. Uddannelsen er tilrettelagt som et modulopbygget kompetenceforløb, der retter sig mod at give eleverne flest mulige kompetencer indenfor køkkenbranchen. Modulopbygningen sikrer, at elever, der udvikler sig ekstraordinært fagligt, kan overgå til et ny-mesterlære forløb som Gastronom-assistent. Den daglige madlavning og køkkenproduktion henvender sig til skolens egne elever og lærere men i stigende omfang også til eksterne kunder som f.eks. firmaer, skoler og festarrangører. Køkkenuddannelserne er af 3 års varighed.

Køkkenuddannelsens STU-elever får kompetencebevis for de dele af køkkenuddannelsen, som eleverne har gennemgået. Gastronomassistent-eleverne får eksamens bevis fra teknisk skole, idet de uddannes efter lov om ny-mesterlære i samarbejde med Erhvervsskolen Nordsjælland. Køkkeneleverne opnår kompetencer til arbejdet i kantiner eller institutionskøkkener. EDMKs køkkenuddannelser er sjove og fagligt grundige.

- du arbejder i et team på max. 6 elever og en faglærer
- du lærer om faget og fagets muligheder
- du bruger det, du lærer, her og nu
- du kan komme i praktik i en virksomhed

Du vil møde udøvende professionelle køkkenundervisere med fagligt overskud og undervisningserfaring.

VI STILLER KRAV TIL DIG:

 • Du skal være indstillet på at forberede dig, øve og arbejde på at opnå det bedst mulige resultat.
 • Du skal møde hver dag, og du skal være indstillet på at samarbejde med dine medstuderende og lærerne.
 • Du skal ville medvirke til eksterne arrangementer f.eks. events, festivals, koncerter og selskaber.
 • Du behøver ikke at være øvet i et køkken, men du skal være motiveret og indstillet på at knokle for det.

Vi lærer dig at kunne - at ville sørger du selv for.

Hvis du opnår tilstrækkelige faglige kompetencer, vil du efter endt uddannelse få mulighed for at afslutte med en egentlig erhvervsfaglig afgangseksamen efter aftale med en anerkendt teknisk skole. EDMKs køkkenelever kommer i job eller videreuddannelse.

FAGET INDEHOLDER:

 • Dagligt arbejde med køkkenproduktionsrutiner, som i kantiner og mindre institutionskøkkener
 • Dagligt arbejde med tilberedning af varme og kolde retter, servering og rengøring
 • Produktionshygiejne
 • Madkultur
 • Produktionsteknik
 • Sundhed
 • Levnedsmiddellære
 • Varekendskab
 • Ernæringslære
 • Kundebetjening
 • Arbejdsplanlægning m.m.

FILM OG TV-LINJEN

FILM, TV, FOTO OG ANIMATION, STU-UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EVT. SENERE FILM- OG TV-ASSISTENT UDDANNELSE.

 • Film_og_TV-1.png
 • Film_og_TV-2.png
 • Film_og_TV-3.png
 • Film_og_TV-4.png

Film, TV, Foto og Animation er en STU-uddannelsen med fokus på evt. senere Film- og Tv-assistent uddannelse, i samarbejde med KTS. Uddannelsen sigter på senere uddannelse, job og beskæftigelse indenfor faget. Basisuddannelsen er opbygget omkring principperne for den ikke-boglige mesterlære.
De ugentlige undervisningstimer i obligatoriske fag kobles sammen med egne faglige ønsker og projekter ved at sprede pensum ud over 3 år.

Eleverne skal blandt andet lære at betjene et professionelt videokamera, at redigere film, musikvideoer og programmer i Final Cut Pro, og at producere DVD’er. Eleverne løser både selvstændige opgaver og bestillingsopgaver og lærer at forberede sig til projekter, planlægning, omtanke og samarbejde.
Linjefaget indeholder desuden arbejde med still-foto, Photoshop, animation og billedkunst som led i den samlede træning i visuel tænkning, og giver eleverne rutine i fokuseret opgaveløsning.

Faget udvikler elevens fantasi og evne til at se og høre kreativt, samt danner et grundlag for kreativ tænkning og problemløsning i det hele taget. Der lægges vægt på, at eleverne opnår en selvstændighed i både det kreative og det tekniske arbejde, og at de udvikler stil- og kvalitetssans i deres arbejde.
Undervisningen er tilrettelagt som daglige produktionsrutiner med mulighed for ekstern undervisningspraktik. Undervisningen er tilrettelagt sådan, at den i løbet af hele uddannelsen opbygger elevens tekniske og praktiske viden om de produktionsformer, der anvendes i fagets daglige rutiner.

- der arbejdes i et team på max. 6 elever og en faglærer
- der læres om faget og fagets muligheder - du bruger det, du lærer, her og nu
- man kan komme i praktik i en virksomhed

Man vil arbejde sammen med sin faglærer og en række andre professionelle lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring.

VI STILLER KRAV TIL DIG:

 • Du skal være indstillet på at arbejde på at opnår det bedst mulige resultat.
 • Du skal møde hver dag, og du skal være indstillet på at samarbejde med dine medstuderende og lærerne.
 • Du skal ville medvirke til eksterne arrangementer.
 • Du behøver ikke at kunne noget, når du starter, men du skal være motiveret og indstillet på at knokle for det.

Vi lærer dig at kunne - at ville sørger du selv for.

FAGET INDEHOLDER:

 • Videofotografering
 • Musikvideoproduktioner
 • Reportage
 • Instruktionsfilm mm.
 • Redigering Final Cut Pro
 • Still fotografering
 • Grundkundskaber i visuel formidling, stil, form og teknik
 • Billedkunst,Animation - kendskab og praktisk erfaring
 • Lyssætning
 • Lyd- og effektarbejde
 • Produktionsplanlægning, optageforberedelse, afvikling af korte og længere produktionsforløb, samarbejde, funktionsopdelt arbejde, procedure og ansvarsfordeling
 • Scenografi, instruktion og Idéudvikling

EJENDOMSTEKNIKLINJEN

EJENDOMSTEKNIK, STU-UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EVT. SENERE UDDANNELSE SOM EJENDOMSMEDHJÆLPER.

 • Ejendom-1.png
 • Ejendom-2.png
 • Ejendom-3.png
 • Ejendom-4.png
 • Ejendom-5.png

Den 3-årige STU-uddannelse indenfor ejendomsteknik foregår efter principperne for den ikke-boglige mesterlære. Uddannelsen er tilrettelagt som et modulopbygget kompetenceforløb, der retter sig mod at give eleverne kompetencer indenfor ejendomsteknik. Modulopbygningen sikrer, at elever, der udvikler sig ekstraordinært fagligt, kan overgå til et ny-mesterlære forløb som ejendomsmedhjælper i samarbejde med teknisk skole. Uddannelsen foregår i EDMKs daglige produktionsrutiner og tager derfor udgangspunkt i praktiske opgaver med ejendomsteknik som indhold. Elevernes daglige opgaver er tilrettelagt som praktiske rutiner og øvelser med de opgaver, der er tilknyttet faget.

EDMKs ejendomstekniklinje har succes i at arbejde med den gammeldags mesterlære, hvor en faglærer følger den enkelte elev og det enkelte team igennem hele uddannelsen.

Eleverne på ejendomstekniklinjen tilegner sig erhvervskompetence til senere arbejde indenfor branchen.

EDMKs ejendomsteknikuddannelse er sjov og fagligt grundig.

- der arbejdes i et team på max. 6 elever og en faglærer
- der læres om faget og fagets muligheder- du bruger det, du lærer, her og nu
- man kan komme i praktik i en virksomhed

Du vil møde udøvende professionelle lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring.

VI STILLER KRAV TIL DIG:

 • Du skal være indstillet på at forberede dig, øve og arbejde på at opnår det bedst mulige resultat.
 • Du skal møde hver dag, og du skal være indstillet på at samarbejde med dine medstuderende og lærerne.
 • Du skal ville medvirke til eksterne arrangementer f.eks. festivals, koncerter og musikteater.
 • Du behøver ikke at være en øvet i ejendomsteknik, men du skal være motiveret og indstillet på at knokle for det.

Vi lærer dig at kunne - at ville sørger du selv for.

FAGET INDEHOLDER:

 • Dagligt praktisk arbejde ude og inde
 • Bygningsvedligeholdelse
 • Pleje og vedligeholdelse af udearealer, f.eks. anlæg og have
 • Mindre anlægsarbejder
 • Brug af værktøj og maskiner
 • Affaldsbehandling
 • Materialelære Sikkerhed
 • Brug af sprøjtemidler og kemikalier
 • Varme og ventilation
 • Beskæring og beplantning
 • Værkstedsarbejde
 • Metodik ved rengøring
 • Teori er altid knyttet til det praktiske arbejde

MUSIK OG MUSIKDRAMATIKLINJEN

MUSIK OG MUSIKDRAMATIK, STU-UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EVT. SENERE MUSIK OG TEATERUDDANNELSE.

 • Musik-1.png
 • Musik-2.png
 • Musik-3.png
 • Musik-4.png
 • Musik-5De_flotte_Nisser.png

EDMK har skabt et helt nyt uddannelsesforløb for dig, som vil spille musik og/eller teater med fokus på musikdramatik, musicals etc. Du kan også bruge EDMKs uddannelse på musik- og musikdramatiklinjen, som forberedelse til andre musik- og teateruddannelser.

Uddannelsen foregår efter principperne for den ikke-boglige mesterlære. Uddannelsen er tilrettelagt som et modulopbygget kompetenceforløb, der retter sig mod at give eleverne kompetencer indenfor Musik, Teater og Sang.

De ugentlige undervisningstimer i obligatoriske musikfag, teaterfag, stemmetræning og sang kobles sammen med individuelle udviklingsforløb ved at sprede pensum ud over 3 år. Dermed skaber vi plads til en masse kvalificeret og målrettet undervisning indenfor musik og musikdramatik f.eks. også med danse-, teaterprojekter og studieindspilninger.

Man vil møde udøvende professionelle lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring.

VI STILLER KRAV TIL DIG:

 • Du skal være indstillet på at forberede dig, øve og arbejde på at opnå det bedst mulige resultat.
 • Du skal møde hver dag, og du skal være indstillet på at samarbejde med dine medstuderende og lærerne.
 • Du skal ville medvirke til eksterne arrangementer f.eks. festivals, koncerter og musikteater.
 • Du behøver ikke at være en øvet musiker, men du skal være motiveret og indstillet på at knokle for det.

Vi lærer dig at kunne - at ville sørger du selv for.

FAGLIGT INDHOLD I MUSIKDELEN:

Hovedfag
Dit hovedfag er dit instrument eller din stemme. Her bliver du undervist og inspireret af den faglærer, der passer til netop dit niveau, dine behov og interesser. Vær forberedt på hjemmearbejde!

Teori og hørelære
Teori og hørelære er et must, når du skal kommunikere med andre om musik og en absolut betingelse for at kunne søge ind på en videregående musikuddannelse. Undervisningen er niveaudelt og foregår på små hold.

Komposition og tekstarbejde
Mange af vores elever ønsker at skabe deres egen musik og tekster. Igennem uddannelsesforløbet vil der være kompositionsværksteder og tekstværksteder, der giver dig mulighed for at skrive din egen musik og tekster og udvikle egne kreative projekter. Du vil få mulighed for at indspille egne sange på CD i vores professionelle studier.

Bifagsklaver
Satser du på en uddannelse og karriere indenfor musik, skal du nødvendigvis lære at spille rytmisk brugsklaver. Samtidig er klaveret det mest overskuelige instrument m.h.t. nodelære.

Projekter
Hvert halve år omlægger vi det ordinære skema i 4 til 6 uger og arbejder i stedet med et projekt eller en forestilling. 

FAGLIGT INDHOLD I MUSIKDRAMATIKDELEN:

Elever, der har fokus på musikdramatik/teater, arbejder sammen med musiklinjeeleverne og følger musikuddannelsen, men har derudover timer i:

 • Skuespilteknik
 • Manuskriptskrivning
 • Instruktion
 • Logistik

Samt mulighed for individuel undervisning i:

 • Sang/stemmepleje
 • Træning i kommunikation og formidling
 • Læse hos skuespiller og andre individuelle tilvalg.

MUSIK- OG PÆDAGOGIKLINJEN

MUSISK PÆDAGOGMEDHJÆLPER, STU-UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EVT. SENERE PÆDAGOGISK UDDANNELSE.

Musisk pædagogmedhjælper er en STU-uddannelse, der har som overordnet formål at kvalificere eleverne til det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne, samt til at forberede yderligere uddannelse indenfor faget. Uddannelsen er tilrettelagt som et 3-årigt STU-forløb eller som anden individuel uddannelse for unge med særlige behov.

Uddannelsen foregår efter principperne for den ikke-boglige mesterlære. Uddannelsen er tilrettelagt som et modulopbygget kompetenceforløb, der retter sig mod at give eleverne kompetencer indenfor musik og pædagogik.

Uddannelsen tager afsæt i, hvordan musikken kan anvendes indenfor det pædagogiske fagfelt. Derfor er musikken et væsentligt omdrejningspunkt på linje med pædagogik og psykologi.

PÅ UDDANNELSEN FÅR ELEVEN UNDERVISNING I FAG SOM:

 • Musik
 • Instrument- og sammenspil
 • Musik- og kulturhistorie
 • Pædagogik
 • Psykologi
 • Bevægelse og idræt
 • Sundhedsfag
 • Aktivitetsfag

Eleverne vil også blive tilbudt fag som dansk, samfundsfag og IT.

Uddannelsens overordnede didaktiske principper:

Læring via deltagelse i praksisfælleskaber. Eleverne lærer gennem aktiv deltagelse. Det er ikke tilstrækkeligt at lære om tingene. Eleverne skal også lære ved at gøre tingene i uddannelsens forskellige læringsrum. Undervisningen veksler derfor mellem oplæg fra læreren, gruppearbejde, diskussioner, tematiseret undervisning, projektarbejde, vejledning, elevfremlæggelser, film og rollespil m.m. Kravene til eleven i disse undervisningsformer er, at man er aktiv og engageret.

Læreprocesser blandt ligeværdige deltagere giver mulighed for at skabe og forstå nye tanker, samt at analysere og handle i større omfang end en uddannelse baseret alene på den enkeltes samarbejde med lærere.
Gruppearbejde, projekter, diskussioner i plenum, fremlæggelser, rollespil mv. er derfor væsentlige dele af uddannelsen.

Elevens personlige uddannelsesplan:

Sammen med elevens primærunderviser og UU-vejleder aftales de faglige og personlige mål, eleven har for uddannelsesforløbet. Arbejdet med elevens individuelle uddannelsesplan sker inden for de første 12 uger af uddannelsesforløbet. Der er løbende evaluering af elevens uddannelsesplan under hele uddannelsen.

Uddannelsen er en vekseluddannelse mellem undervisning på EDMK og praktikundervisning. Undervisningen på skolen er sammensat af fag, der har særlig betydning for det pædagogiske område. Herunder musikkens anvendelse i den pædagogiske dagligdag.

Vi lærer dig at kunne - at ville sørger du selv for.

De tre praktikforløb er hver af 12 til 14 ugers varighed og er tilrettelagt således, at der er en supplerende skole/teoriperiode imellem dem.
Før hver praktikperiode er der én uges praktikforberedelse, hvor der arbejdes med forberedelse til praktikken samt med områder, der har relation til praksis i et tværfagligt perspektiv. Herunder kendskab til observationsmetoder, forudsætninger for at kunne forstå og tilrettelægge aktiviteter og pædagogiske forløb.
Med afsæt i praktikkens fokusområder arbejdes der på at knytte sammenhæng mellem fag og praktik.

EKSEMPLER PÅ EMNER DER KAN INDGÅ I GRUNDFAGENE:

 • Musik
 • Pædagogik
 • Psykologi
 • Sundhed
 • Bevægelse og Idræt og Aktivitetsfag
 • Kunsten at forstå andre
 • Idræt, sundhed, samfund inklusiv Madskole
 • Livsformer
 • Drama og musik
 • Handicap og livskvalitet
 • Institution og læreplaner
 • Dukketeater

VALGFAG:

De valgfag EDMK udbyder, og som eleven vælger sig ind på, er kursusopdelte med en varighed af ca. en uge. Valgfagene afsluttes med en formidling af ugens emne(r).

 • Musik i udviklings- og behandlingsarbejde
 • Skab din egen fotobog/billedbog/billedfortælling
 • Sproget som kreativ mulighed, arbejde i tekstværksted
 • Konflikthåndtering
 • Integration og inklusion
 • Arbejde med børneteater og musik
 • Livskvalitet
 • Børn og unges kreative udtryksformer
 • Pædagogiske aktiviteter, som kan understøtte læringsmål

IT, DANSK OG KOMMUNIKATIONSLINJEN

FORMIDLING, KOMMUNIKATION OG IT, STU-UDDANNELSE MED FOKUS PÅ UDGIVELSE AF EN UGENTLIG NETAVIS.

STU-uddannelsen har fokus på dansk som formidlingssprog. Uddannelsesforløbet er modulopbygget over et til tre år alt efter elevens ambitioner, ressourcer og muligheder. Uddannelsen er tilrettelagt som et STU-forløb eller som anden individuel uddannelse for unge med særlige behov.

Uddannelsen foregår efter principperne for den ikke-boglige mesterlære. Uddannelsen er tilrettelagt som et modulopbygget kompetenceforløb, der retter sig mod at give eleverne kompetencer indenfor dansk, formidling og kommunikation.

Målsætning: Lær sproget mens du bruger sproget. Eleverne arbejder i et praksisfællesskab som journalist, fotojournalist og sprogformidler på EDMKs netavis for unge. Gør dig klar til uddannelse og kom videre!

Lær Dansk gennem produktionsrutinerne på vores egen netavis. Vær med til at skabe en netavis, der er de unges talerør på de unges præmisser. Netavisen ”ungevent” er et forsøg på at give de unge, der står udenfor det almindelige uddannelsessystem en stemme i debatten om uddannelse og livskvalitet.
Spørgsmålet avisen stiller er: ”Hvorfor spørger vi ikke de unge, der er sat udenfor døren i uddannelsessammenhænge om, hvad de har brug for?”

Målgruppe: De unge, der ikke kan komme ind på en ordinær ungdomsuddannelse eller anden erhvervsuddannelse, fordi de mangler helt basale evner for dansk og matematik. Uddannelsen har fokus på dansk og dansk formidling, men eleverne har mulighed for matematik og andre supplerende bifag.
Vi ved at en aktivering af sproget, som en betydningsfuld del af den unges eget udtryk, er med til at skabe fornyet tro og vilje til at lære dansk. Ligeledes ved vi, at matematik med udgangspunkt i den unges personlige behov er med til at styrke viljen og evnen til indlæring.

Vi lærer dig at kunne - at ville sørger du selv for.

Uddannelsen: Uddannelsen er formet efter principperne for en ikke-boglig mesterlære gennem læring i praksisfællesskaber. Denne metode har på EDMK fået et flertal af eleverne til at genopdage og bruge sproget dansk i deres uddannelseshverdag. Mange af vores tidligere elever har, med hele eller dele af de erhvervsuddannelser EDMK tilbyder, været i stand til at komme på teknisk skole og uddanne sig videre indenfor det ordinære system med succes.
Uddannelsen sætter fokus på elevens sproglige kreativitet med udgangspunkt i egne behov og kompetencer. Dette sker ofte gennem læsning og skrivning på talens grund, og det sker altid med fokus på de emner, der interesserer eleven mest.

Uddannelsen sikrer, at eleven udvikler sig fagligt gennem en kombination af lystbetonede og engagerede emnevalg og den personlige historiefortælling. Den skriftlige formidling og kommunikation sker på basis af elevens mundtlige fortælling. Gennem arbejdet på en netavisredaktion udvikler den enkelte elev sine danskkundskaber og aktiverer den passive læring, som alle elever har. Indholdet i uddannelsen er bygget op om det kreative sprogværksted som praksisfællesskab.

Uddannelsen indeholder fag som:

 • Dansk
 • Formidling og kommunikation
 • Foto, tegning og grafik
 • Matematik
 • Musik
 • Psykologi
 • Samfundsfag
 • Tilvalgsfag som madlavning m.m., idræt og bevægelse.

Underviserne på EDMKs formidlings- og kommunikationsuddannelse er dansklærere, mediefolk og journalister, der guider eleverne gennem personlige udviklingsforløb, med fokus på deltagelse i produktionen af en ugentlig netavis. Eleverne vil få tilbud om andre fag som bifag, f.eks. matematik med fokus på emner som personlig økonomi, de fire regnearter i forbindelse med produktioner o. lign.. Eleverne vil som optakt til arbejdet med dansk og formidling af dansk gennem sprog, foto og grafik få korte fotokurser og kurser i tegning og grafik i samarbejde med EDMKs Film- og TV-assistent uddannelse. EDMKs tilbud om musikundervisning, psykologi, madlavningskurser og bevægelse indgår også i uddannelsestilbuddet.

TRÆ- OG VÆRKSTEDSLINJEN

TRÆ OG VÆRKSTEDSFAG, STU-UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EVT. SENERE DELTAGELSE PÅ TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE.

Træ- og værkstedfag er en STU-uddannelse for unge, der vil opnå kompetencer indenfor Træ- og værkstedsfag som f.eks. tømrer- og/eller snedkerfaget. På uddannelsen går der max. 6 elever i et praksisfællesskab i et værksteds- og produktionsmiljø med en mester. Uddannelsen er opbygget omkring principperne for den ikke-boglige mesterlære. STU-uddannelsen er tilrettelagt som et modulopbygget kompetenceforløb, der retter sig mod at give dig kompetencer på niveau med grunduddannelsen som tømrer eller lign.

Målsætning:

At give unge med særlige behov en forberedende basisuddannelse i træ- og værkstedsfag inden for rammerne af den ikke-boglige mesterlære. En STU-uddannelse, der skal sikre, at eleverne kan opnå personlige-, sociale- og faglige kompetencer, der giver mulighed for arbejde og job indenfor træfagene samt mulighed for en evt. senere ungdomsuddannelse.

Målgrupper:

 • De unge, der kan lide at arbejde med træ og skabe med træ.
 • Unge, der ikke kan komme ind på en ordinær ungdomsuddannelse eller anden erhvervsuddannelse, fordi de mangler helt basale kendskaber for dansk og matematik.
 • Unge, der vil have supplerende erhvervsrettet undervisning i dansk og matematik.
 • Unge, der vil lære at arbejde helt præcist og efter en arbejdstegning.

På Træ- og værkstedsfagsuddannelsen arbejder eleven med mange forskellige byggematerialer og lærer at bygge og arbejde med træ og andre materialer. Uddannelsen giver eleven et indblik i arbejdet med at kunne vurdere materialers pris, kvalitet m.m. Eleven får redskaberne til at vurdere og begrunde hvilke løsninger, der passer bedst. Eleven lærer at tegne og planlægge opgaver selvstændigt og arbejde med værktøj og maskiner.
Uddannelsen giver en grundlæggende viden om hvilke byggematerialer, der kan anvendes til løsningen af bestemte opgaver. Uddannelsen giver også kendskab til sikkerhed, love og regler.

Uddannelsens indhold:
Når du vælger Træ- og værkstedfag sikrer EDMK en basisuddannelse, der kan lette overgangen til en evt. senere uddannelse på teknisk skole. Uddannelsen foregår i daglige produktionsrutiner i et praksisfællesskab hvor:
- du arbejder i et team på max. 6 elever og en faglærer
- du lærer om faget og fagets muligheder - Du bruger det, du lærer, her og nu
- du kan komme i praktik i en virksomhed

Du vil arbejde sammen med din faglærer og en række eksterne lærere med fagligt overskud og undervisningserfaring.

Vi stiller krav til dig:

 • Du skal være indstillet på at arbejde på at opnå det bedst mulige resultat.
 • Du skal møde hver dag, og du skal være indstillet på at samarbejde med dine medstuderende og lærerne.
 • Du skal ville medvirke til eksterne arrangementer.
 • Du behøver ikke at kunne noget, når du starter, men du skal være motiveret og indstillet på at knokle for det.


Vi lærer dig at kunne - at ville sørger du selv for.

Uddannelsen indeholder del-fag som:

 • Værktøjskendskab
 • Maskinkendskab
 • Arbejdsmiljø
 • Materialeforståelse
 • Tegning og konstruktion

Eleverne får også tilbud om undervisning i dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og brug af computer.
Eleven afslutter uddannelsen med et speciale og et kompetencebevis

ERHVERVSRETTET 9. OG 10. SKOLEÅR

KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB FOR UNGE, DER SKAL FORBEREDES TIL ERHVERVSVALG OG/ELLER UDDANNELSE.

ERHVERVSRETTET 10. OG 11. SKOLEÅR
KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB FOR UNGE, DER SKAL FORBEREDES TIL ERHVERVSVALG OG/ELLER UDDANNELSE.
 
EDMK tilbyder mulighed for 10. eller 11. skoleår som et 1-årigt kompetenceudviklingsforløb for unge, der skal forberedes til erhvervsvalg og/eller uddannelse.
Eleven vælger mellem følgende linjer: 
 
 • Lydtekniklinjen  
 • Computerspiludviklerlinjen
 • Køkkenlinjen, Ejendomstekniklinjen
 • Film og TV-linjen
 • Musik- og musikdramatiklinjen
 • Træ- og værkstedslinjen

Forløbet er tilrettelagt for unge, der har behov for et alternativ til folkeskolens 10. eller 11. skoleår, eller et grundigt og kompetencegivende afklaringsforløb. 
 
Eleverne på det erhvervsrettede 10. eller 11. skoleår er normalt 15 år til 17 år, men kan være ældre. 
Alle elever vil blive tilbudt dansk og matematik undervisning efter personligt behov, niveau og motivation.Undervisningen tager udgangspunkt i elevens individuelle valg af forskellige fag og interesseområder. Undervisningen er tilrettelagt som en forberedelse til teknisk skole.

 

MESTERLÆRE

Her kan du downloade og læse bogen Mesterlære i PDF format.

Mesterlære e-bog Download e-bogen (3.7MB)

UDDANNELSESSTART

1. AUGUST OG 1. JANUAR

Ring til os på tlf. 48 24 05 00 og hør mere om, hvordan du kommer videre.

PRAKTIK

Kulturhuset Viften

Kulturhuset Galaksen

kulturhuset Værftet

Gjethuset

JJ-BYG

Markersens Madkunst

Skovhuset

 

 

AKTIVITETER


Det Blå Rocktog

Det Blå Rocktog

Det Blå Rocktog tilbyder kulturaktiviteter for udsatte børn og unge.
Det Blå Rocktog er skabt af kendte kunstnere i samarbejde med lærere, pædagoger og psykologer.
Det Blå Rocktog er en "nonprofit" organisation.

- Læs mere på Det Blå Rocktog

BESTYRELSE

Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni's bestyrelse:

Bestyrelsesformand: Jens Asger Hansen jah@munksoegaard.dk

Næstformand: Flemming Ostermann fo@rmc.dk

Bestyrelsesmedlem: Morten Mortensen mail@aakjaergaard.dk

Bestyrelsesmedlem: Henrik Hartmann hrh@dr.dk

Bestyrelsesmedlem: Ole Kibsgaard olekibsgaard@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: René Silword rene@silword.dk

Bestyrelsesmedlem: Iben Bohé familienbohe@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Benny Lihme  ben@socialkritik.dk

Bestyrelsesmedlem: Terese Mersebak terese@de4aarstider.com 

PERSONALE

Uddannelseschef: Ole Hummelgaard 

Behandlingsansvarlig psykolog og souschef: Anne Sølling

Administrator: Iben Bohé

Kok og køkkenfaglærer: Elisabeth Bay

Lydteknikfaglærer: Jakob Kristensen Gerber Gormsen

Lydteknikfaglærer: Pelle Giöbel

Musikfaglærer: Henrik Askou

Musikfaglærer: Stuart Goodstein

Film- og tv-faglærer: Annette Nørregaard-Jensen 

Ejendomsservicefaglærer: Thorbjørn Appehl

Socialfagligansvarlig: Annette Louise Nielsen

 

 

 

STILLINGSOPSLAG

LINJEFAGSLÆRER I EJENDOMSTEKNIK OG TRÆFAG
Her kan du downloade stillingsopslaget (PDF).

STILLINGSOPSLAG TIL JOB OG UDDANNELSESKOMPAGNIET
Her kan du downloade stillingsopslaget (PDF).

YDERLIGERE MATERIALE

VIRKSOMHEDSPLAN
Her kan du downloade vores Virksomhedsplan (PDF).

EDMKs værdigrundlag

Det pædagogiske værdigrundlag på EDMK er retningsgivende for, hvad der er vigtigt i den pædagogiske praksis, og danner rammen for en fælles identitet, når der træffes beslutninger og handles angående den pædagogiske praksis.
Samtidig sætter det pædagogiske værdigrundlag kursen for den pædagogiske kompetenceudvikling i forhold til den enkelte og i forhold til teamet.

Læring og udvikling er altid i centrum. Læring sker gennem veltilrettelagte undervisningsforløb, hvor relationen mellem teori og praksis er afstemte i forhold til mål, indhold og den enkelte elevs forudsætninger og med ”Den ikke boglige mesterlære” som teoretisk reference.

Læringsmiljøet er centralt for elevens læring og rummer både tryghed og eksperimenterende pædagogik.
Læringsmiljøet er præget af gensidig respekt i alle relationer, og begreberne disciplin og tillid går hånd i hånd.
Læringsmiljøet er kendetegnet ved differentieret undervisning og anerkendende evalueringsmetoder.

Undervisningen bliver varetaget af professionelle og nærværende undervisere, der er kendetegnet ved en høj faglighed indenfor deres faglige felt samt en anerkendende og bredt funderet pædagogisk tilgang.
Underviserne er faglige og dannelsesmæssige rollemodeller for eleverne, og fremmer både elevens dannelse og fagidentitet.

Fællesskabet er et vigtigt element i hverdagen, hvor alle aktører bidrager. Fællesskabet er den trygge ramme for den enkelte og forudsætter blandt meget andet anerkendelse og accept af individualiteten.

Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved engagement, glæde, lyst og humor samt kendetegnet ved mod til at gå nye veje, mod til at se sig selv med nye kompetencer, mod til at handle og mod til at give medspil og modspil.

EDMK uddanner unge, således at de kommer i positiv udvikling både fagligt og socialt. Dette fører til at den enkelte elevs multible kompetencer kommer i vækst, så eleven kan begå sig på arbejdsmarkedet.

KONTAKT

Erhvervsskolen Det Musiske Kompagni
CVR-nr.: 31579279

Falkevej 26
3400 Hillerød
edmk@edmk.dk
Tlf. 48 24 05 00.